Съобщения

В брой № 8-9 за август и септември 2018 год. ще можете да прочете статии на тема: *Практически насоки в кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. *Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор. Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България 2018 – 2020 год. *Временно отстраняване от работа.

 

В броя ще намерите още и „ Данъчно - осигурителен календар за Октомври 2018 год. и … Таблица за допълнително дадени указания от Министерството на финансите по отделни счетоводни казуси за периода 2005 г. –  2018 г. (първа част)

 

Централно място в броя сме отделили на:  Правилник за дейността на основно училище. Примерен образец.

 

 

На всички наши абонати желаем НА ДОБЪР ЧАС! през новата учебна 2018/2019 година.

© 2018 СИП 2000 Всички права запазени!