Съобщения

В брой № 11 за ноември 2018 год. ще можете да прочете:

*ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР - Декември 2018 год.   

*ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Обработване на специални категории лични данни.   

*СПЕЦИАЛНО ЗА ДИРЕКТОРА - Професионално портфолио на директорите на детските градини и училищата.   

*СЧЕТОВОДСТВО - Таблица за допълнително дадени указания от Министерството на финансите по отделни счетоводни казуси за периода 2005 г. – 2018 г. (трета част)   

*В ПОМОЩ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА - Успешният директор на детска градина – съчетание на ръководство и лидерство

*СЪДЕБНА  ПРАКТИКА - Дисциплинарното нарушение „Уронване престижа  и доброто име на работодателя”.

© 2018 СИП 2000 Всички права запазени!