Съобщения

В брой № 1 за януари 2019 год. ще можете да прочете: 1. Данъчно - осигурителен календар за Февруари 2019 год. 2.Състояние на системата за финансово управление и контрол за 2018 г. Годишен доклад (втора част) 3.Трябва ли субектите на лични данни да бъдат информирани при обработка на данните им от администратора? 4. Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации (втора част)

 

© 2019 СИП 2000 Всички права запазени!